Beslag til stabilisering af indvendig pladefals i formuren.

Vindfast beslaget indmures i formuren og stabiliserer pladefalsen. Beslaget giver pladefalsen den påkrævede styrke, hvilket gør montering af vindueselementerne yderst fleksibel, da monteringen efterfølgende kan ske direkte i pladefalsen.

Vindfast har patent på beslaget og kan som den eneste på markedet tilbyde en løsning, hvor lysningspladen bliver stabiliseret af både for- og bagmur. Det kan ske med hulrum på op til 500 mm.

Vindfastløsningen er energibesparende med et linjetab på kun 0,01 W/mK og kan medvirke til at overholde og nedbringe energirammen.

Beslaget er udviklet af professionelle med mange års brancheerfaring og fokus har været på bæredygtighed, funktionalitet og let anvendelighed.

Hjemmesiden er under opdatering. Last update 29-04-2012.

Ydervæg, sidekarm, traditionel løsning
med falselement af letklinkebeton

Ydervæg, sidekarm, VINDFAST
montagebeslag og pladeløsning

Vindfast ApS web: www.vindfast.dk Johnny: 40 1042 71