Persondata og Databeskyttelse

Den 25. maj 2018 træder EU´s databeskyttelsesforordning i kraft, og det er vigtigt for os at gøre dig tryg med hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.

Vindfast ApS registrer i forbindelse med bestilling/kontrakt på et byggeprojekt følgende oplysninger på kunder og samarbejdspartnere:

  • Navn / Firmanavn – CVR-nummer
  • Kontaktpersons oplysninger (navn, tlf. og mail)
  • Firma adresse
  • Firma tlf.
  • Firma mail

Vi beskytter dine oplysninger og de anvendes udelukkende i forbindelse med aktuelle byggesager, herunder APV, Kvalitetssikring og adresselister. Medarbejderne med sagligt formål hos Vindfast ApS har adgang til oplysningerne. Persondata er gemt i Vindfast ApS IT-system, på beskyttede computere. Kunders/samarbejdspartneres personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Vindfast ApS i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår hvor byggeriet afleveres. Når personoplysningerne ikke længere er relevante (garantiens frigivelse), og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende vores kunder/samarbejdspartnere blive slettet. Efter reglerne i persondataforordningen har kunden/samarbejdspartner ret til indsigt i de personoplysninger, vi har registreret. Hvis du/i ønsker indsigt i oplysningerne, kontakt os da ved at sende en mail til ann@vindfast.dk

Fra tid til anden kan vi revidere vores persondata politik. Hvis vi beslutter at gøre det vil vi offentliggøre ændringerne på denne side.